588 3300

MiÐbær fasteignasala

G J A L D S K R Á

 

Eftirfarandi gjaldskrá er leiðbeinandi um endurgjald fyrir þjónustu MIÐBÆJAR fasteignasölu og gildir nema um annað hafi verið samið, þá til hækkunar eða lækkunar eftir eðli og magni viðskiptanna. Þóknunarfjárhæðir í gjaldskránni eru tilgreindar  með 24% virðisaukaskatti nema annað sé tekið fram.

Söluþóknun  byggir á mati á markaðssvæði, seljanleika og nánara samkomulagi. Hafið samband við fasteignasölu fyrir nánari upplýsingar.

Sala fasteigna og skipa.

a.   Sala fasteigna og skráðra skipa sem eru í einkasölu 1,95 - 2,5 % auk vsk. af söluverði lágm.gj.kr. 450.000.-

b.   Sala fasteigna og skráðra skipa í almennri sölu 2,95 % auk vsk. af söluverði lágm. gj. kr. 450.000.-

c.    Sala atvinnufyrirtækja/félaga 5%  auk vsk. af heildarsölu, þ.m.t. birgðir.

d.   Skjalafrágangur við sölu  fasteigna/atvinnuhúsnæðis 1,5% auk vsk. af söluverði,lág.gj. kr. 390.000.-

e.   Skjalafrágangur  1% auk vsk. af söluverði,aldrei lægri en kr. 350.000.-

f.    Sala bifreiða sem settar eru upp í kaupverð fasteigna 3,5 % af söluverði lágm. gj. kr. 65.000.-

g.   Endursala eignar sem áður hefur verið seld í makaskiptum 1,75 % af söluverði auk vsk.

h.   Sala sumarhúsa,jarða og lóða 5,0 % auk vsk. af söluverði. Lágmark kr. 560.000.-

i.    Sala á lausafé í fasteignviðskiptum 5.0% af andvirði þess auk vsk.

j.    Við makaskipti skal þóknun  vera 1,5% af söluverði auk vsk. þeirrar eignar.

 

Skjalagerð/Skjalafrágangur .

a. Skjalafrágangur  vegna fasteignar, fast gjald kr. 350.000.- auk/ vsk

Skjalafrágangur er átt við að fasteignasalan annist allan frágang kaupsamnings, afsals og liggur fyrir samkomulag

milli kaupanda og seljanda um verð, greiðslukjör og afhendingu eignarinnar.

b. Skjalafrágangur við sölu  íbúðarhúsnæði/atvinnuhúsnæði 1,0 %- auk vsk. af söluverði,lágmarks gjald kr. 350.000. auk/vsk

Skjalafrágangur við sölu eignar er átt við að fasteignasalan annist allan frágang kaupsamnings, afsals, veðleyfa,

lánaskjala og annara skjala sem þörf er á og liggur fyrir samkomulag milli kaupanda og seljanda um verð, greiðslukjör og afhendingu eignarinnar.

Umsýslugjald kr. 74.400.- greiðist aukalega af kaupanda v/ umsýslu skjala i hans þágu.  

c.  Í þeim tilvikum sem gerð veðleyfa, veðbandslausna, umboða, skuldabréfa, tryggingabréfa og annarra gjörninga, sem  tengist kaupsamningsgerð er þóknun kr. 15.900.- fyrir hvert skjal.

d. Þóknun fyrir ráðgjöf, leiðbeiningar og fundarsetu er samkvæmt tímagjaldi.

e. Tímagjald löggilts fasteigna- og skipasala er kr. 20.900.-


Skoðun og verðmat fasteignar.

Fyrir verðmat á íbúðarhúsnæði sé fasteign ekki sett í sölu reiknast þóknun kr. 24.800.- m/vsk
Fyrir skoðun og skriflegt verðmat á atvinnuhúsnæði  sem ekki kemur til sölumeðferðar greiðist 0,5% auk vsk. af verðmatsfjárhæðinni en þó að lágmarki kr. 97.000.-

 

Þóknun fyrir útleigu fasteigna.

Þóknun fyrir að annast milligöngu um að koma á leigusamningi skal samsvara mánaðarleigu hins leigða auk vsk.

Þóknun fyrir skjalafrágang leigusamnings um íbúðarhúsnæði skal vera kr.124.000.- m/vsk

Þóknun fyrir skjalafrágang leigusamnings um atvinnuhúsnæði skal  vera kr. 248.000.- m/vsk

Sé leigusamningur gerður til þriggja ára eða lengri tíma skal þóknunin samsvara tveggja mánaða leigu auk vsk.

 

KAUPENDAÞÓKNUN (umsýslugjald) Kaupandi fasteignar greiðir fast gjald kr. 74.400.-m/vsk  fyrir þjónustu fasteignasölunnar sem m.a. innifelur ýmiskonar ráðgjöf og aðstoð fyrir og við kauptilboðsgerð, aðstoð við greiðslumat, gerð verðmats á fasteign kaupanda (ef þannig háttar), þinglýsingarmeðferð kaupsamnings og afsals og allra veðskjala sem kaupandi greiðir með við kaupsamning og ábyrgð því samfara að þessi skjöl skili sér á rétta staði, aðstoð við veðflutninga (sé þess þörf), lögbundin hagsmunagæsla vegna ýmissa mála sem upp kunna að koma í söluferlinu s.s. vegna gallamála, aflýsing og fl.

 

Seljandi fasteignar greiðir fast gjald kr. 55.900.-  vegna öflunar gagna um eignir, svo sem vegna veðbókarvottorða, ljósrit teikninga og ýmissa skjala. Sé eignin ekki seld hjá fasteignasölunni greiðist kr. 55.900.- fyrir öflun gagna.

 

 

Miðbær fasteignasala ehf

Kt 510512-0490

Vsk nr. 111069

MiÐbær fasteignasala sími 588 3300